Bygge blomsterkasse ca 60x60x60 cm

Hvorfor ikke bygge en flott blomsterkasse til hagen? I denne kan du plante både blomster og et mindre tre. Passer like bra på plenen som på verandaen. Du kan bygge denne på et par timer.

Trinn 1

Mål opp og sag alle deler til bunnramma til blomsterkassa. Bruk impregnerte materialer i dimensjonen 45x70. Disse vil ha direkte markkontakt og bør ha impregneringsklasse NTR A. Bruk rustfrie terrasseskruer med dimensjonen 4,8x75 mm. Disse bør ha korrosjonsklassifisering på minst C3.

 

Trinn 2

Mål opp og sag de 4 impregnerte terrassebordene til bunnen i dimensjon 22x120. Forbor to hull i hver planke der den skal festes i bunnen slik at treverket ikke sprekker når den skal skrus fast. Bruk rustfrie terrasseskruer med dimensjonen 4,2x55 mm. Disse bør også ha korrosjonsklassifisering på minst C3.

 

Trinn 3

Mål opp og sag veggbordene av impregnerte terrassebord 22x120 forbor to hull i ytterkant slik at treverket ikke sprekker når det skal skrus sammen.

Mål opp og sag rammen som skal holde terassebordene sammen. Bruk gjærsag på hjørnene for det peneste resultatet.

Start med å feste terassebordene til bunnramma ca 2,5 cm over bakkeplan. Bruk de forborede hullene og benytt terrasseskruer i dimensjonen 4,2x55mm. Fest deretter lekten i 22x45, impregnert utenpå terrassebordene med terrasseskruer i dimensjonen 4,8x75mm Bruk fire skruer på hver side. Til slutt festes topprammen i 22x45mm, impregnert  ved å skru fra innsiden og ut mot rammen. Forbor et hull i hvert hjørne og benytt terrasseskruer i dimensjonen 4,8x75mm for å skru sammen topprammen.

 

Trinn 4

Til slutt er det tid for kronen på verket. Mål opp og sag terrassebordene i 22x95 med en gjærsag. Fest kronen med terasseskuer i dimensjonen 4,2x55mm med tre skruer i hvert bord Kronen vil også beskytte treverkt på din blomsterkasse. Bruk en fet olje og smør hele blomsterkassen for bedre holdbarhet. Bruk gjerne plast på innsiden, men pass på å ha noen hull i bunn slik at vann ikke blir stående. Det kan med fordel fylles et lag med lecakuler før du fyller jord.

 

Lykke til!

 

Standarder og normer for byggevarer og materialer endres kontinuerlig. Det er derfor viktig at du sjekker med en bransjeorganisasjon, sakkyndig eller en relevant myndighet før du påbegynner arbedet. Utførelse av byggeprosjekter basert på Byggvarelistens prosjektbeskrivelser skjer på eget ansvar.Så lenge ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift, har ikke Byggevarelisten AS ansvar for direkte eller indirekte tap på grunn av konstruksjonsfeil, feilberegninger eller annet som kan forekomme i forbindelse med bruk av prosjektbeskrivelsene.

Kategorier