Bygge hagebord med kryssende ben

Dette klassiske hagebordet kan bygge på flere ulike måter. For at bordet skal bli stødig bruk treverk med en bredde på 48 mm. Selve bordplaten lages med konstruksjonsvirke i 48x148 mm.

Kryssende bordben

Start med bordbenene. Bordbeinene lages av 48x173 mm konstruksjonsvirke. Tegn opp krysset på papir eller en bit kartong slik at begge bena blir like. Bredden av kryssene skal være ca 85 cm og høyden 70 cm. Bordplatens høyde blir da rett under 75 cm.

Bordets ben må være halv innfelt i hverandre. Bruk tegningen til å markere ut området som skal fjernes samt lengden på benene. Sag bordbenet halvt over langs merkingene. Håndsag, sirkelsag eller dykksag kan brukes for dette. Skjær ut området som skal fjernes med et skarpt stemjern. Endene må også skråkappes slik at bordet blir stående i vater. Jo mer nøye dette gjøres jo mer stabilt vil bordet bli. Sjekk at benene har blitt lik malen.

 

Kiling av bordben

For at bordet skal bli stabilt brukes en bjelke på 48x98 mm som blir tredd igjennom benene og festes med en kile i hver ende. Hullet til bjelken tas midt i krysset med en størrelse på 48x48 mm. Et passende bor og stikksag er egnet verktøy for å lage dette kvadratiske hullet.

 

Endetapp og låsesplint

Bjelken på 48x98 mm sages til slik at det blir en tapp med dimensjonen 48x48. Vårt bord er tegnet med en lengde på 220 cm. Avstanden mellom benene er da 185 cm.

Mål ut på tappen på begge ender hvor kilen skal sitte. Bor to hull og bruk stikksag for å lage spor til kilen. Lag deretter to kiler. En kon kil vil låse bjelken mer jo mer man slår den ned.

 

Bordplaten

Bordplaten består av 7 bjelker 48x148 mm med 10 mm mellomrom. Dette gir en bordplate med en bredde på 1096 mm. Dette gir et flott og solid bord. To stk 48x48 mm spikerslag på 95 cm brukes for å feste bordplaten. Disse plasserer 17 cm fra enden på bordplaten. Disse kan skråkappes i endene i samme vinkel som de kryssende bordbeinene for et penere utseende. Bordplaten skrus fra undersiden, gjennom spikerslaget og inn i bordplaten slik at bordplaten ikke får synlige skruer fra oversiden. To skruer pr bjelke. Fest nå bordbenene i spikerslaget som vist på tegningen. Pass på at benene blir stående midt på bordet slik at bordet blir stødig.

 

Behandling

Du kan selv velge overflatebehandling. Bordet må ikke ha en overflate behandling og vil få en grå patina, men du velger selv utseende. Lykke til!

Standarder og normer for byggevarer og materialer endres kontinuerlig. Det er derfor viktig at du sjekker med en bransjeorganisasjon, sakkyndig eller en relevant myndighet før du påbegynner arbedet. Utførelse av byggeprosjekter basert på Byggvarelistens prosjektbeskrivelser skjer på eget ansvar.Så lenge ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift, har ikke Byggevarelisten AS ansvar for direkte eller indirekte tap på grunn av konstruksjonsfeil, feilberegninger eller annet som kan forekomme i forbindelse med bruk av prosjektbeskrivelsene.

Kategorier