Bygge humlebol

Hjelp humlene med å bosette seg i hagen din. I Norge har humlene en nøkkelrolle for polineringen. Plasser humlebolet rundt 50 cm over bakken på et tre eller baksiden av boden. Bolet bør fylles med redemateriale fra et gammelt musebol da humlene gjerne tar i bruk gamle slike bol. Har du ikke dette kan du bruke materiale fra et gammelt fuglerede, gammelt gress eller gammel mose.

Mål opp humlebolet

Mål opp og sag delene til humlebolet. Vil du gjøre det som proffene bruker du gjærsagen for å få riktig takvinkel. Bor et inngangshull noen cm opp fra bunn. Hullet skal være 12mm. Bor også hullene i sidestykkene som du siden bruker for å binde fast kassen til et tre med hyssing eller tau. Bruk et passende bor i forhold til hva du skal bruke.

 

Sett sammen humlebolet

Sett sammen bolet ved å feste bakstykket på bunnens bakkant bruk to spiker (dykkert VFZ 50x2,0) fortsett med sidestykkene. Bruk tre dykkertspiker på sidene og to mot bunnplata. Fest så frontstykket med en spiker øverst på hver side slik at det kan vippes frem for rengjøring.

Fest taket med to spikermot sidestykkene og bakstykket. Frontstykket må ikke festes. Forbor et 4 mm hull under bunnplata for å feste frontstykket med en terasseskrue 45x4,2mm. Når humlebolet skal rengjøres er det bare å skru ut denne.

 

Lykke til!

Standarder og normer for byggevarer og materialer endres kontinuerlig. Det er derfor viktig at du sjekker med en bransjeorganisasjon, sakkyndig eller en relevant myndighet før du påbegynner arbedet. Utførelse av byggeprosjekter basert på Byggvarelistens prosjektbeskrivelser skjer på eget ansvar.Så lenge ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift, har ikke Byggevarelisten AS ansvar for direkte eller indirekte tap på grunn av konstruksjonsfeil, feilberegninger eller annet som kan forekomme i forbindelse med bruk av prosjektbeskrivelsene.

Kategorier