Bygge prot med spiler Katrinelund

Porten er det første besøkende møter. Velg en port som passer med huset og andre trekonstruksjoner på tomten. Du kan lage en enkel port eller en flott port med utsmykninger som ønsker gjestene velkommen. Her er byggebeskrivelen for en flott port som er mye brukt i de midtre delene av Sverige.

Grav hull for fundamentet. Hullene bør være 15-20 cm dypere enn selve fundamentet. Vi har brukt et 50 cm fundament. I kalde områder eller områder med mye leire kan det være behov for et dypere fundament. Fyll hullet med drenerende masser til du får fundamentet i riktig høyde. Plasser fundamentet på riktig plass og fyll resten av hullet. Ved å støpe fast fundamentet i hullet vil porten bli mer stabil. Det ferdige fundamentet kan stikke et par cm over bakken.

 

Sag stolpene til porten etter våre mål eller etter mål tilpasset ditt gjerde. Husk å sette endeveden på stolpene godt inn med en impregnerende olje, vi har benyttet linolje. Våre stolper er 98x98 mm i impregnert trevirke, du kan også benytte ubehandlet trevirke i samme dimensjon. Pass på at stolpene er i riktig vinkel og i lodd før du fester dem med franske treskruer.

 

Mål opp materialene til rammen for porten. Her er det viktig å vite hva slags lås du skal bruke. Den vi bruker trenger 55mm mellom porten og portstolpen. Lar du konstruksjonen ligge på et snekkerbord får du en bedre arbeidsstilling. Hvis dubruker et stemjern og feller inn skråavstiveren med 15 mm får du en sterkere konstruksjon. Husk at skråavstiveren skal gå på skrå opp fra nedre spikerslag ved hengselet og opp mot øvre spikerslag ved låsen. Forbor og skru sammen rammen med skruer egnet for utebruk. Bruk olje på treverket og særlig endeveden.

 

Lag spilene ved å kløyve bordene i dimensjon 22x95mm på langs. Bruk en bordsag eller en dykksag med skinne. Sag en hatt eller skrå på på hver spile slik at regnvann renner av. Velg selv en stil som passer huset. For vår port brukte vi 17 spiler som ble festet med 30mm mellomrom. Bruk olje på alle materialer og pass på at endeveden får godt med olje. Fest spilene til rammen med skruer, er trevirket veldig tørt kan det være en fordel å forbore. Bruk en bordbit som linjal og merk opp hvor skruene skal være slik at de kommer på linje. Hvis porten skal males er det lurt å gjøre det nå før hengsler og lås blir montert - pass på å la malingen tørke.

 

Monter hengslene. Vi har valgt å plassere hengslene på utsiden siden vår port åpnes utover. Fest dem på innsiden hvis din port åpnes innover. Monter låsen og nyt din nye port!

Standarder og normer for byggevarer og materialer endres kontinuerlig. Det er derfor viktig at du sjekker med en bransjeorganisasjon, sakkyndig eller en relevant myndighet før du påbegynner arbedet. Utførelse av byggeprosjekter basert på Byggvarelistens prosjektbeskrivelser skjer på eget ansvar.Så lenge ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift, har ikke Byggevarelisten AS ansvar for direkte eller indirekte tap på grunn av konstruksjonsfeil, feilberegninger eller annet som kan forekomme i forbindelse med bruk av prosjektbeskrivelsene.

Kategorier