Montere Weatherboards


Weatherbords eller fjellpanel er en røff kledningstype som har en trekantet profil. Kledningen har stor annlegsflate mot bakenforliggende lekter og er vanlig å benytte i områder med mye slagrein.

Pris fra
315,00/st
I forbindelse med

Liggende kledning monter i stående lekter med luftespalte benytt lekter på 34x70 i kvalitet G4-3 eller bedre med en CC på 60 cm. Bruk varmeforzinket spiker 75x2,8 mm som spikres omtrent 30 mm opp fra bunnen av panelet. Skjøter skal plasseres på spikerslag og for å unngå oppsprekking bør panelet fortsette minst 10 cm forbi ytterste spikerslag.

Spikerne skal slås vinkelrett mot underlaget og slås så langt inn at overflaten flukter med panelet.

Vår mengdeberegning er pr 1 m2.

Standarder og normer for byggevarer og materialer endres kontinuerlig. Det er derfor viktig at du sjekker med en bransjeorganisasjon, sakkyndig eller en relevant myndighet før du påbegynner arbedet.
Utførelse av byggeprosjekter basert på Byggvarelistens prosjektbeskrivelser skjer på eget ansvar. Så lenge ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift, har ikke Byggevarelisten AS ansvar for direkte eller indirekte tap på grunn av konstruksjonsfeil, feilberegninger eller annet som kan forekomme i forbindelse med bruk av prosjektbeskrivelsene.

Byggvaror

Vara Antal
Kledning Skråskåret 19x148 9 m
Rekker 36x68 2 M
Firkantsspiker 75x2,8 18 St


Pris fra
315,00/st
I forbindelse med